Informacje techniczne

Ochrona antykorozyjna według branż

Ochrona antykorozyjna

 
Powłoki z dopuszczeniem wg TL/TP-KOR-Stahlbauten*
Produkt
Opis
dopuszczony wg
IT
Powłoki z dopuszczeniem ZTV-RHD-ST*
Produkt
Opis
dopuszczone wg
można dotykać po (20 °C)
IT
Powłoki do koryt zgodnie ze standardem "Deutsche Bahn" DBS 918 084 (Blatt 84)
Produkt
Opis
dopuszczone wg
można dotykać po (20 °C)
IT
Podkłady i międzywarstwy
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT
Podkłady i międzywartswy Rapid
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT
Powłoki nawierzchniowe
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT


Firmy te korzystają z naszych produktów: