Informacje techniczne

Ochrona antykorozyjna według branż

Ochrona antykorozyjna

 
Powłoki z dopuszczeniem wg TL/TP-KOR-Stahlbauten*
Produkt
Opis
dopuszczony wg
IT


Firmy te korzystają z naszych produktów: