Informacje techniczne

Powłoki dla inżynierii wodnej

Ochrona antykorozyjna

 
Systemy z dopuszczeniem I (dla wód śródlądowych, Im1) - System 5 – Podkład
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT
Systemy z dopuszczeniem I (dla wód śródlądowych, Im1) - System 5 – Powloka nawierzchniowa
Produkt
Opis
Schichtdicke
IT
Systemy z dopuszczeniem I (dla wód śródlądowych, Im1) - System 8 – Powłoka nawierzchniowa
Produkt
Opis
Schichtdicke
IT
System z dopuszczeniem II (dla wody morskiej, wody słonawej i gleb Im2/3) - System 5 – Podkład
Produkt
Opis
Schichtdicke
IT
Systemy z dopuszczeniem I (dla wód śródlądowych, Im1) - System 5 – Powloka nawierzchniowa
Produkt
Opis
Schichtdicke
IT


* Przykłady z programu GEHOLIT+WIEMER.
Istnieje wiele innych systemów powłok do wyboru dla szerokiego zakresu zastosowań. Chętnie słuŜymy radą

Firmy te korzystają z naszych produktów: