Informacje techniczne

Ochrona danych osobowych / Polityka prywatności

I) POSTANOWIENIA OGÓLNE

Zdajemy sobie sprawę, że ochrona Państwa prywatności podczas korzystania z naszych witryn internetowych jest dla Państwa ważna. Bardzo poważnie traktujemy ochronę Państwa danych osobowych. Dlatego chcemy, abyście Państwo wiedzieli, kiedy przechowujemy jakie dane i w jaki sposób je wykorzystujemy. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa w niniejszym oświadczeniu o przetwarzaniu danych osobowych o naszych środkach ochrony danych.

II) ODPOWIEDZIALNY

GEHOLIT+WIEMER
Lack- und Kunststoff-Chemie GmbH

Sofienstraße 36 
76676 Graben-Neudorf

telefon +49 7255 99 0 
telefax +49 7255 99 199 
e-mail info@geholit-wiemer.de

dyrektorzy zarządzający: Dr. Frank Bayer, Dr. Hugo Brussaard

Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod powyższym adresem pocztowym, do wiadomości inspektora ochrony danych, lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Datenschutz@geholit-wiemer.de.

 III) PAŃSTWA PRAWA

Mają Państwo wobec nas następujące prawa w odniesieniu do dotyczących Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu,
 • prawo do sprostowania lub usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych. 

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych.

W przypadku Badenii-Wirtembergii jest to Państwowy Komisarz ds. Ochrony Danych i Wolności Informacji Badenii-Wirtembergii, Lautenschlagerstraße 20, 70173 Stuttgart, Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart, tel.: 0711/615541-0, fax: 0711/615541-15, e-mail: poststelle@lfdi.bwl.de

Jeśli chcecie Państwo skorzystać ze swoich praw do ochrony danych, proszę po prostu wysłać wiadomość e-mail na adres

Datenschutz@geholit-wiemer.de

Tutaj może być wymagany dowód potwierdzający tożsamość.

 IV) GROMADZENIE I PRZECHOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ORAZ CHARAKTER I CEL ICH WYKORZYSTYWANIA

1. Podczas odwiedzania strony internetowej

a. Podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej informacje są automatycznie wysyłane na serwer naszej strony internetowej przez przeglądarkę używaną na Państwa urządzeniu końcowym. Informacje te są tymczasowo przechowywane w tak zwanym pliku dziennika. Następujące informacje są gromadzone bez Państwa interwencji i przechowywane do momentu automatycznego usunięcia, zwykle po upływie jednego tygodnia:

 • adres IP
 • data i godzina żądania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do średniego czasu Greenwich (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu/kod statusu HTTP 
 • ilość przesłanych danych w każdym przypadku
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka 
 • system operacyjny i jego interfejs 
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

b. Powyższe dane są przetwarzane przez nas w następujących celach:

 • zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia ze stroną internetową,
 • zapewnienie wygodnego korzystania z naszej strony internetowej,
 • ocena bezpieczeństwa i stabilności systemu
 • wyjaśnienie wszelkich nadużyć w dostępie do strony (ataki DoS/DDoS lub podobne) oraz
 • do innych celów administracyjnych. 

c. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. f RODO. Nasz uzasadniony interes wynika z celów gromadzenia danych wymienionych powyżej. Zasadniczo nie wykorzystujemy zebranych danych do wyciągania wniosków na temat osoby użytkownika. Zastrzegamy sobie do tego prawo w przypadku, gdy okaże się to konieczne w celu wyjaśnienia nadużyć związanych z dostępem do strony.
 

2. Kontaktując się z nami / zamawiając dokumenty

a. W przypadku jakichkolwiek pytań, w tym zamawiania dokumentów, oferujemy możliwość skontaktowania się z nami telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek pytań oferujemy również możliwość skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej. W tym celu należy podać prawidłowy adres e-mail, Państwa imię i nazwisko oraz nazwę Państwa firmy, abyśmy wiedzieli, od kogo pochodzi zapytanie i abyśmy mogli na nie odpowiedzieć.

b. Dalsze szczegóły, takie jak dane adresowe, numer telefonu i sama wiadomość, wykraczają poza to, co jest konieczne. Na podstawie tych dostarczonych przez Państwa danych generowana jest zaszyfrowana wiadomość e-mail bezpośrednio - bez pośredniego przechowywania - na adres vek-graben@geholit-wiemer.de, którą przekazują nam Państwo, poprzez jej wysłanie. Proszę mieć na uwadze, że wiadomość e-mail podlega wyłącznie tak zwanemu szyfrowaniu transportowemu. Nie należy zatem przekazywać w ten sposób danych poufnych.

c. Przetwarzanie danych w celu skontaktowania się z nami odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody lub, w przypadku zapytań (przed)umownych (np. w odniesieniu do przyszłego członkostwa, zamawiania dokumentów), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dane gromadzone i przetwarzane w kontekście kontaktu z nami zostaną przez nas usunięte po rozpatrzeniu zapytania i, w stosownych przypadkach, po upływie ustawowych okresów przechowywania.

3. Newsletter

a. Za Państwa zgodą mogą Państwo zamówić nasz newsletter, za pomocą którego będziemy Państwa informować o naszych aktualnych interesujących ofertach. Reklamowane towary i usługi są wymienione w formularzu zgody.

b. W celu subskrypcji naszego newslettera stosujemy tzw. procedurę double-opt-in. Oznacza to, że po dokonaniu rejestracji na podany przez Państwa adres e-mail zostanie wysłana wiadomość, w której poprosimy Państwa o potwierdzenie chęci otrzymywania newslettera. Jeśli nie potwierdzą Państwo rejestracji w ciągu 72 godzin, to Państwa dane zostaną zablokowane i automatycznie usunięte po upływie miesiąca. Ponadto przechowujemy używane przez Państwa adresy IP oraz czas rejestracji i potwierdzenia. Celem tej procedury jest udowodnienie Państwa rejestracji, a w razie potrzeby, wyjaśnienie ewentualnego niewłaściwego wykorzystania Państwa danych osobowych.

c. Jedynymi obowiązkowymi danymi do wysyłania newslettera jest Państwa adres e-mail. [Podanie innych, odrębnie oznaczonych danych jest dobrowolne i zostanie wykorzystane w celu możliwości zwrócenia się do Państwa osobiście].

d. Po Państwa potwierdzeniu przechowujemy Państwa adres e-mail w celu wysyłania newslettera. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. a RODO.

e. Mogą Państwo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie newslettera i zrezygnować z subskrypcji. Wycofanie zgody można zadeklarować, klikając w link podany w każdej wiadomości e-mail z newsletterem, za pośrednictwem tego formularza na stronie internetowej, pocztą elektroniczną na adres Newsletter@geholit-wiemer.de lub wysyłając wiadomość na dane kontaktowe podane w stopce redakcyjnej.

4. Rejestracja na sympozjum i szkolenia

W przypadku rejestracji na kursy szkoleniowe lub sympozja wymagane będą również następujące dane:

Wybrana przez Państwa data lub miejsce, firma, imię i nazwisko, funkcja, adres i adres e-mail. Podanie numeru telefonu lub wiadomości jest dobrowolne. Prosimy również o nieprzesyłanie żadnych poufnych danych.

Dane są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b RODO w kontekście rezerwacji terminu szkolenia lub sympozjum. Dane będą przechowywane przez 10 lat zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania.

4. Cookies

Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. pliki cookies w kilku miejscach. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na Państwa komputerze i zapisywane przez Państwa przeglądarkę. Mogą one pełnić różne funkcje. Pliki cookies umożliwiają użytkownikowi wygodniejsze korzystanie z Internetu. Ustawiając je, Internet otrzymuje rodzaj pamięci - strona internetowa pamięta, że użytkownik wywołał ją wcześniej, a w przypadku zaszyfrowanej strony nie ma potrzeby ponownego logowania. Pliki cookies umożliwiają określenie kompleksowego postępowania podczas użytkowania i surfowania. Mogą one przechowywać informacje o zachowaniu podczas użytkowania i przekazywać je użytkownikowi. W ten sposób korzystanie z plików cookies umożliwia profilowanie, które należy traktować krytycznie z punktu widzenia prawa o ochronie danych.

Pliki cookies są wykorzystywane głównie w dziedzinie marketingu internetowego, na przykład do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Słowo kluczowe "targetowanie" podsumowuje te działania, które mają na celu umożliwienie wyświetlania reklam na stronach internetowych zorientowanych na grupę docelową. Kontynuacją tej strategii reklamowej jest tak zwany retargeting, w którym dostawca/reklamodawca oznacza klienta, gdy odwiedza on stronę główną firmy za pomocą śledzącego pliku cookies i podąża za nim podczas jego wędrówki przez Internet. Reklamy firmy mogą być następnie regularnie wyświetlane jako banery na zewnętrznych stronach internetowych, aby przypominać ludziom o jej własnych produktach i usługach.

Zastrzegamy sobie prawo do stosowania tzw. targetowania na naszej stronie. Mają Państwo dwie możliwości, aby temu zapobiec:

Możecie Państwo zapobiec zapisywaniu plików cookies w przeglądarce. Procedura różni się w zależności od przeglądarki. W takim przypadku Państwa ustawienia mają zastosowanie do każdej odwiedzanej przez Państwa strony.

Korzystacie Państwo z banera plików cookies / zgody na pliki cookies dostarczonego przez nas podczas wywoływania naszej witryny internetowej, który umożliwia akceptowanie plików cookie, zezwalanie tylko na niezbędne pliki cookies lub wybieranie lub odznaczanie poszczególnych plików cookies. Baner plików cookies można ponownie wywołać w dowolnym momencie za pomocą łącza "Ustawienia plików cookies".

Większość używanych przez nas plików cookies to tak zwane "sesyjne pliki cookies". Są one automatycznie usuwane po zakończeniu wizyty użytkownika. Prosimy Państwa o zapoznanie się z wszelkimi specjalnymi wyjaśnieniami dotyczącymi plików cookies w wyraźnych miejscach użycia w innym miejscu niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub w komunikatach dialogowych/banerach (np. powiadomienie o plikach cookies, gdy produkty Google są używane przez banery).

W zależności od rodzaju plików cookies podstawą prawną do korzystania z plików cookie jest wyrażenie przez Państwa zgody. Podstawą do tego jest dyrektywa UE w sprawie plików cookies (opt-in) i § 15 ust. 3 TMG [Ustawy o telemediach] (opt-out) lub nasz uzasadniony interes w korzystaniu z plików cookies niezbędnych do działania strony internetowej. Pliki cookies wybierane w Banerze plików cookies / Zgoda na pliki cookies wymagają wyrażenia przez Państwa zgody. Bez tej zgody nie będą one wykorzystywane (np. analiza zasięgu z Matomo lub YouTube).

4.1 Używane pliki cookies:

4.2. Usługi firmy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z różnych usług firmy Google. Usługi te komunikują się ze sobą w ramach firmy Google i odpowiednio oceniają również dane, na których śledzenie wyraziliście Państwo zgodę.

Poniżej znajdują się wszystkie usługi Google, z których korzystamy. Dostawcą wszystkich usług jest Google Ireland Limited ("Google").

Google Ireland Limited
Gordon House
Barrow Street Dublin 4
Irlandia

Korzystanie ze wszystkich usług Google na tej stronie internetowej i przetwarzanie danych po uzyskaniu zgody opiera się na art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Firma Google podpisała standardową klauzulę umowną dotyczącą przetwarzania i przechowywania danych (art. 46 ust. 2 i 3 DSGVO RODO).

Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w sekcji "Warunki ochrony danych administratora Google" (informacje w języku angielskim).

https://business.safety.google/controllerterms/ i https://business.safety.google/controllerterms/sccs/

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google (informacje w języku angielskim).

https://policies.google.com/privacy?hl=de

4.2.1 YouTube

Do integracji i udostępniania filmów wideo na naszej stronie internetowej używamy serwisu "YouTube". Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych ("YouTube NoCookie"). Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę witrynę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych nie wyklucza jednak ujawniania danych partnerom YouTube. Niezależnie od tego, czy oglądacie Państwo film, YouTube nawiązuje połączenie z siecią Google Doubleclick.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron Państwo odwiedzili. Jeśli jesteście Państwo zalogowani na swoje konto YouTube, umożliwiacie YouTube przypisanie Waszego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do swoim osobistym profilu. Możecie Państwo temu zapobiec, wylogowując się z własnego konta YouTube.

Ponadto po uruchomieniu filmu YouTube może zapisywać różne pliki cookie na Państwa urządzeniu końcowym lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. odcisków palców urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskać informacje o odwiedzających tę witrynę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do gromadzenia statystyk wideo, poprawy komfortu użytkowania i zapobiegania próbom oszustwa.

Po uruchomieniu filmu na YouTube może mieć ewentualnie miejsce dalsze przetwarzanie danych. Na które nie mamy żadnego wpływu.

4.2.2 YouTube NoCookie

YouTube NoCookie to rozszerzony tryb prywatności YouTube. Jest to fragment kodu, za pomocą którego osadzamy nasze filmy z YouTube na naszej stronie internetowej. YouTube NoCookie zapobiega udostępnianiu danych osobowych stronom trzecim (takim jak usługi reklamowe), ale nie gromadzeniu niektórych danych użytkownika za pośrednictwem plików cookie utworzonych przez YouTube. Dane te są przekazywane do określonych serwerów Google.

4.2.3 Obrazy YouTube

YouTube wykorzystuje obrazy YouTube w tle do wyświetlania różnych obrazów naszego kanału YouTube, takich jak miniatury lub nasze logo.

4.2.4 Zdjęcia Google

Zdjęcia Google to usługa umożliwiająca wyświetlanie obrazów, takich jak znak graficzny naszego logo, w połączeniu z innymi usługami Google, takimi jak YouTube.

4.2.5 Czcionki Google

Ta strona internetowa korzysta z tak zwanych czcionek internetowych dostarczanych przez Google w celu jednolitego wyświetlania czcionek. Po wywołaniu strony przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki w celu prawidłowego wyświetlania tekstów i czcionek. Jeśli Państwa przeglądarka nie obsługuje czcionek internetowych lub nie wyrazili Państwo na to zgody, na komputerze zostanie użyta czcionka standardowa.

Dalsze informacje dotyczące czcionek internetowych Google znajdą Państwo pod adresem developers.google.com/fonts/faq, a oświadczenie o ochronie danych przez Google pod adresem: https://www.google.com/policies/privacy/

4.3. Matomo

Matomo to narzędzie do analityki internetowej, które gromadzi i analizuje dane dotyczące zachowania osób odwiedzających strony internetowe. Na podstawie tych wyników możemy dalej ulepszać naszą witrynę. Obsługujemy Matomo samodzielnie na naszym serwerze. Żadne dane nie są przekazywane stronom trzecim.

Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania ze strony internetowej są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie są przekazywane stronom trzecim.

 4.4 hCaptcha

Aby upewnić się, że żądania nie są wykonywane przez boty, ale przez Państwa jako użytkownika, używamy tak zwanego modułu captcha. W tym miejscu musicie Państwo wprowadzić wyświetlany kod, który nie może zostać rozpoznany przez maszyny.

Dostawcą usługi hCaptcha jest amerykańska firma Intuition Machines Inc, 350 Alabama St, San Francisco, CA 94110, USA.

Dostawca wykorzystuje standardowe klauzule umowne UE jako podstawę prawną transmisji. Od sierpnia 2023 r. nie posiada certyfikatu zgodności z ramami prywatności danych UE-USA.

W odniesieniu do okresu przechowywania dostawca podaje: Informacje zebrane za pomocą środków technicznych, takich jak pliki cookie, liczniki stron internetowych i inne narzędzia analityczne, są usuwane tak szybko, jak to możliwe, ale mogą być przechowywane przez ograniczony okres do jednego roku po wygaśnięciu pliku cookie, zazwyczaj w formie zanonimizowanej i zagregowanej, chyba że zidentyfikujemy potencjalne niewłaściwe wykorzystanie naszej usługi.

4.5 Matterport

Matterport oferuje technologię do przechwytywania przestrzeni i obiektów w 3D, ich wizualizacji i udostępniania. Ta ostatnia jest wykorzystywana na naszej stronie internetowej do wyświetlania wizualizacji 3D.

Matterport jest usługą firmy Matterport, Inc, 352 E. Java Dr., Sunnyvale, CA 94089, USA. Przedstawicielem Matterport w Europie w zakresie ochrony danych jest Europejski Urząd Ochrony Danych, Avenue, Huart Hamoir 71, 1030 Bruksela, Belgia (https://edpo.com/gdpr-data-request/).

Usługa ta jest wymagana tylko w przypadku korzystania z wizualizacji. Matterport gromadzi następujące dane podczas korzystania z usługi: adres IP, typ urządzenia i przeglądarki, wizyty na poprzednich stronach internetowych, identyfikatory powiązane z urządzeniami.

Przekazywanie danych do USA jest usankcjonowane standardowymi klauzulami umownymi UE.

V) SZYFROWANIE SSL

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zapytania wysyłane do nas jako operatora witryny, niniejsza witryna wykorzystuje szyfrowanie SSL. Połączenie szyfrowane można rozpoznać po tym, że w wierszu adresu przeglądarki wyświetlany jest napis "https://" oraz po symbolu kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL jest włączone, dane przesyłane do nas nie mogą być odczytane przez osoby trzecie.

 

VI) LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasze witryny internetowe mogą zawierać łącza do innych witryn internetowych dla wygody i dalszych informacji. Witryny te mogą być obsługiwane niezależnie od nas. Witryny, do których prowadzą łącza, mogą mieć własne oświadczenia lub polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się koniecznie zapoznać. Jeśli witryny, do których prowadzą łącza, nie są naszą własnością ani nie są przez nas zarządzane, nie ponosimy odpowiedzialności za zawartość tych witryn, sposób korzystania z nich ani ich praktyki w zakresie prywatności, nawet jeśli przechodzą Państwo do tych witryn bezpośrednio z naszej witryny.

 

VII) PRZECHOWYWANIE/USUWANIE DANYCH

O ile nie określono inaczej w szczegółowych opisach ofert, przetwarzamy i przechowujemy Państwa dane osobowe tak długo, jak jest to wymagane do wypełnienia naszych zobowiązań umownych i prawnych. Państwa dane osobowe są regularnie usuwane lub blokowane, gdy nie są już wymagane do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych, skorzystaliście Państwo z prawa do ich usunięcia, wszystkie wzajemne roszczenia zostały spełnione i nie ma innych prawnych obowiązków przechowywania lub podstaw prawnych uzasadniających przechowywanie.

 

VIII) AKTUALIZACJA I ZMIANA NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA O OCHRONIE PRYWATNOŚCI

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych jest obecnie ważne i ma status z sierpnia 2023 r. Ze względu na dalszy rozwój naszej strony internetowej i ofert na niej zawartych lub ze względu na zmienione wymogi prawne lub urzędowe, może być konieczna zmiana niniejszego oświadczenia o ochronie danych. W każdej chwili możecie Państwo uzyskać dostęp do aktualnego oświadczenia o ochronie danych na naszej stronie internetowej i wydrukować je.Firmy te korzystają z naszych produktów: