Informacje techniczne

Ochrona antykorozyjna według branż

W zakresie infrastruktury drogowej celem ochrony przed korozją konstrukcji stalowych mostów, balustrad, ekranów dźwiękochłonnych, pomostów do znakowów drogowych i innych urządzeń stosuje się wysokiej jakości systemy powłokowe z atestami zgodnie z niemieckimi przepisami TL/TP-KOR-Stahlbauten. Regularne prace konserwacyjne przy użyciu powłok antykorozyjnych chronią elementy stalowe i pozwalają uniknąć kosztownych kompletnych renowacji. Od pierwszego dopuszczenia powłok antykorozyjnych przez ówczesną Reichsbahn w 1937 r. systemy powłok były stale rozwijane we współpracy z Deutsche Bahn AG oraz z Federalnym Instytutem Badań Drogowych (BASt) i dostosowywane do rosnących wymagań. Dlatego też firma GEHOLIT+WIEMER od dziesięcioleci uchodzi za kompetentnego partnera w dziedzinie budowy nowych obiektów i renowacji, posiadając jednocześnie najwięcej aprobat zgodnie z przepisami TL/TP-KOR-Stahlbauten.

Hale produkcyjne, centra handlowe, baseny czy kolejki w parkach rozrywki - wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej konstrukcji stalowych są tak różnorodne, jak i ich zastosowania. Wszystkie konstrukcje stalowe wymagają wysokiej jakości ochrony antykorozyjnej, aby przez długi czas zachowywały swoją stabilność i urok optyczny. GEHOLIT+WIEMER oferuje najwyższej jakości program produktów do ochrony antykorozyjnej z rozwiązaniami dla kategorii korozyjności od C1 do CX dla wszystkich specyficznych warunków środowiskowych. Zaliczają się do nich powłoki wodorozcieńczalne, powłoki o wysokiej zawartości części stałych high-solid oraz konwencjonalne systemy, jedno- lub dwukomponentowe podkłady antykorozyjne, międzywarstwy i farby nawierzchniowe, które mogą być łączone w różne systemy powłok.

Wytwarzanie energii w elektrowniach i turbinach wiatrowych, a także jej transport przez maszty linii napowietrznych oraz podstacje transformatorowe odbywa się za pośrednictwem złożonej infrastruktury. Dokładne profile wymagań operatorów sieci oraz dostawców energii w zakresie ochrony przed korozją muszą być spełnione, aby konsekwentnie i niezawodnie chronić tę infrastrukturę przed obciążeniami zewnętrznymi. GEHOLIT+WIEMER od ponad 65 lat współpracuje z powodzeniem z dużymi grupami energetycznymi, aby zapewnić bezpieczeństwo ich infrastruktury. Nasze szczególne osiągnięcia w tej dziedzinie zostały już wyróżnione nagrodą za innowacyjność przez RWE AG.

Rurociągi, rafinerie, urządzenia jądrowe czy inne budynki przemysłowe - wszystkie te obiekty muszą być bezpieczne dzięki trwałej ochronie przed korozją. Szczególnie w przemyśle chemicznym stawiane są wysokie wymagania dotyczące tej kwestii. Oprócz normalnych wpływów atmosferycznych materiały powłokowe mogą być również narażone na działanie wysokich temperatur. GEHOLIT+WIEMER oferuje trwałe rozwiązania do ochrony przed korozją w przypadku agresywnych, chemicznych obciążeń, aż do kategorii korozyjności CX, a także produkty odporne na wysokie temperatury do 600 °C.

„Celem stowarzyszenia DGNB jest planowanie, eksploatacja i wykorzystywanie zabudowanego otoczenia z korzyścią dla wszystkich, w taki sposób, aby interesy przyszłych pokoleń nie ucierpiały - o ile to możliwe - bez ograniczania interesów obecnego pokolenia”. Wraz ze stowarzyszeniem DGNB firma GEHOLIT+WIEMER pracuje nad tym, aby budynki były bardziej zrównoważone, wartościowe, efektywniejsze pod względem wykorzystania zasobów oraz bardziej ekonomiczne w eksploatacji. Obiekty takie są certyfikowane zgodnie z jasno określonymi kryteriami DGNB na poziomach platyny, złota, srebra i brązu. Nasze know-how w zakresie trwałej i przyjaznej dla środowiska ochrony antykorozyjnej czyni nas ekspertami, zwłaszcza dzięki powłokom hydro i powłokom o wysokiej zawartości części stałych high-solid, a także kompetentnym doradcą dla architektów, projektantów i wykonawców.

Systemy powłok i cynkowanie ogniowe mają bardzo dobre właściwości antykorozyjne, co umożliwia długie okresy ochrony. Systemy duplex są połączeniem tych dwóch technologii i mają szczególny efekt synergii: wynikająca z tego ochrona antykorozyjna jest trwalsza jako suma poszczególnych komponentów i może wynosić od 25 do 50 lat. GEHOLIT+WIEMER posiada doskonałą wiedzę i wieloletnie praktyczne doświadczenie w projektowaniu, produkcji i stosowaniu systemów duplex.

Zalety:

  • ochrona ocynku przed degradacją i przed przedostaniem się ciężkich metali do środowiska
  • możliwość zastosowania również w miejscu budowy
  • ochrona przed korozją nawet w trudno dostępnych miejscach
  • nadanie kolorystyki ze względów estetycznych lub ostrzegawczych

Ścianki oporowe, grodzice, bramy śluz, jazy i zasuwy - te i inne konstrukcje stalowe w zakresie inżynierii wodnej ze względu na obszar ich zastosowania mają szczególnie wysokie wymagania dotyczące ochrony antykorozyjnej. Oprócz obciążeń atmosferycznych wpływ na te powierzchnie mają także ciągłe zmiany wody, sole lub obciążenia mechaniczne, np. piasek i żwir. Specjalne produkty antykorozyjne umożliwiają trwałą ochronę tych obiektów i ich zabezpieczenie na kilkadziesiąt lat. Produkty te w pełni spełniają „Wytyczne dotyczące badań systemów powłokowych do ochrony antykorozyjnej  konstrukcji stalowych w inżynierii wodnej” (RPB) i znajdują się na listach systemów zatwierdzonych przez Federalny Instytut Inżynierii Wodnej (BAW), które narażone są na wpływ świeżej lub słonej wody oraz  gleby (Im1 - Im4).

Krótkie terminy dostaw i małe ilości produktu przy wielu kolorach stawiają wysokie wymagania w stosunku do producentów. Zależność od dostawcy farb w zakresie terminów dostaw i minimalnych ilości zakupów może prowadzić do opóźnień w produkcji, szczególnie w przypadku zamówień krótkoterminowych, ale także do pozostawania resztek farb w pojemnikach, co wiąże się z niepotrzebnymi kosztami. GEHOLIT+WIEMER oferuje optymalne rozwiązanie tego problemu - system mieszania kolorów GEHOFIX. Mieszalnik umożliwia we własnym zakresie automatyczną produkcję kolorów według RAL, NCS i innych wzorników w małych ilościach - od jednego do dziesięciu kilogramów - w zaledwie kilka minut. Dokładne dozowanie past pigmentowych w bezbarwne, żółte lub białe lakiery bazowe odbywa się za pomocą wielostopniowych zaworów, co gwarantuje maksymalną dokładność koloru. Dzięki systemowi mieszania kolorów GEHOFIX można uniknąć niepotrzebnych resztek lakierów - zapewnia to więcej miejsca w magazynie oraz pozwala oszczędzić czas i uniknąć kosztów utylizacji.

Produkty na każdą pogodę mogą być używane w ekstremalnych warunkach klimatycznych. Produkty o wysokiej zawartości części stałych 1K można przetwarzać w temperaturze powietrza, otoczenia i obiektu od -5 ° C do 40 ° C. Można je nakładać bezpośrednio na wilgotne powierzchnie stalowe, stare powłoki, a nawet resztkową rdzę. Zewnętrzne certyfikaty badań od C3-Hoch do C5-Hoch świadczą o wysokiej jakości materiałów.

Za pomocą kalkulatora LZO mogą Państwo w prosty i szybki sposób określić teoretyczną emisję LZO dowolnych systemów powłok w gramach na pokrywaną powierzchnię.

Chętnie udzielimy Ci porady! Zadzwoń do nas : +48 32 623 21 33

Firmy te korzystają z naszych produktów: