Informacje techniczne

Ochrona antykorozyjna według branż

Ochrona antykorozyjna

 
Powłoki Duplex*
Podkład
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT
Powłoka nawierzchniowa
Produkt
Opis
Grubość warstwy
można dotykać po (20 °C)
IT


* Przykłady z programu GEHOLIT+WIEMER.
Istnieje wiele innych systemów powłok do wyboru dla szerokiego zakresu zastosowań. Chętnie słuŜymy radą

Firmy te korzystają z naszych produktów: