Informacje techniczne

Ochrona antykorozyjna według branż

Ochrona antykorozyjna

 
Powłoki Duplex*
Podkład
Produkt
Opis
Zastosowanie bezpośrednio
Zastosowanie z metodą sweep
IT
Powłoka nawierzchniowa
Produkt
Opis
Zastosowanie bezpośrednio
Zastosowanie z metodą sweep
IT


* Przykłady z programu GEHOLIT + WIEMER.
Istnieje wiele innych systemów powłok do wyboru dla szerokiego zakresu zastosowań. Chętnie słuŜymy radą

Firmy te korzystają z naszych produktów: