Informacje techniczne

Zrównoważone budownictwo (DGNB)

Budownictwo zrównoważone (DGNB)

Powłoki wodorozcieńczalne

Wprowadzenie wytycznych dotyczących LZO postawiło użytkowników farb przed dużym wyzwaniem: redukcją emisji rozpuszczalników. Najprostszym rozwiązaniem było przejście na produkty wodorozcieńczalne, których rozpuszczalnik składa się głównie z wody. Firma GEHOLIT+WIEMER, wyznaczająca trendy i liderująca w technologii powłok wodorozcieńczalnych, podjęła to wyzwanie już ponad 35 lat temu, przenosząc swój know-how w dziedzinie farb wodorozcieńczalnych z zastosowań przemysłowych do klasycznej ochrony antykorozyjnej. Od dawna współpracujemy już ze znanymi użytkownikami, takimi jak Deutsche Bahn AG i BASF SE, którzy są przekonani co do zalet naszych produktów HYDRO.

  • Zgodność z wytycznymi dotyczącymi LZO (31. wytyczna BImSchV / Decopaint)
  • Skuteczne systemy do ochrony antykorozyjnej zatwierdzone zgodnie z przepisami TL / TP-KOR
  • Można stosować również  jako nowego rodzaju system hybrydowy (połączenie powłok HYDRO z farbami na bazie rozpuszczalników lub o wysokiej zawartości części stałych)
  • Szybkie schnięcie, a więc krótkie czasy pracy w lakierni
  • Doskonałe efekty zastosowania  zarówno w wytwórni konstrukcji, jak  i na placu budowy
  • Doskonała stabilność koloru i połysku
  • Kompatybilność z istniejącymi starymi powłokami malarskimi

 

Powłoki High-Solid 

Inną możliwością redukcji rozpuszczalników jest stosowanie produktów High-Solid, które zawierają ponad 75% części stałych. GEHOLIT+WIEMER ma odpowiednie rozwiązanie w zależności od wymagań klienta dotyczących podłoża, ochrony antykorozyjnej i optyki.

  • Niska zawartość LZO, maksymalnie  25%
  • Powłoki nadają się do podłoży, któtych optymalne oczyszczenie nie jest możliwe
  • Zgodność z wytycznymi dotyczącymi LZO (31. wytyczna BImSchV / Decopaint)

 

Stopnie jakości wg DGNB

System powłok
Sposób
Ilość warstw
DFT [µm]
Emisja LZO w [g/l]
Emisja LZO w [g/m²]
Zewnętrzne świadectwo badań
1
2
3
4

Do elementów wewnętrznych narażonych na korozję maksymalnie w kategorii C2 H

GEHOTEX-W9
wv¹
1
100 µm
72
14 g/m²
X
X
X
X

Do elementów narażonych na korozję w kategorii C3 H

WIEREGEN-M16R
lb²
1
160 µm
360
98 g/m²
X
X
GEHOPON-EW18-Metallgrund
wv¹
80
3
2
GEHOTEX-W92
wv¹
2
80
45
9
X
X
X
X
X
Suma
160 µm
11 g/m²
GEHOPON-EW18-Metallgrund
wv¹
80
3
2
WIEREGEN-DW18
wv¹
2
80
27
4
X
X
X
X
Suma
160 µm
6 g/m²

Do elementów narażonych na korozję w kategorii C4 H

GEHOPON-E90R
lb²
160
198
41
WIEREGEN-M165R
lb²
2
80
392
56
X
X
Suma
240 µm
97 g/m²
GEHOPON-E90R
lb²
160
198
41
WIEREGEN-M87
lb²
2
80
392
56
X
X
Suma
240 µm
97 g/m²
GEHOPON-E94-Metallgrund
lb²
160
170
34
WIEREGEN-DW18
wv¹
2
80
27
4
X
X
Suma
240 µm
38 g/m²
GEHOPON-EW18-Metallgrund
wv¹
80
14
2
GEHOTEX-W92
wv¹
3
80
4
11
X
X
X
X
X
GEHOTEX-W92
wv¹
80
4
11
Suma
240 µm
24 g/m²
GEHOPON-EW18-Metallgrund
wv¹
80
14
2
GEHOPON-EW18-ZB
wv¹
3
80
14
2
X
X
X
X
X
WIEREGEN-DW18
wv¹
80
27
4
Suma
240 µm
8 g/m²

Do elementów narażonych na korozję w kategorii C5 > H (25 do 35 lat)

GEHOPON-E87-Zink
lb²
80
375
54
GEHOPON-E94-ZB
lb²
3
160
148
28
X
X
X
WIEREGEN-M94
lb²
80
284
32
Suma
320 µm
114 g/m²
GEHOPON-E94-Metallgrund
lb²
80
170
17
GEHOPON-E94-ZB
lb²
3
160
148
28
X
X
X
WIEREGEN-M87
lb²
80
284
55,5
Suma
320 µm
100,5 g/m²
GEHOPON-E94-Metallgrund
lb²
80
170
17
GEHOPON-E94-ZB
lb²
3
160
148
28
X
X
X
X
WIEREGEN-M94
lb²
80
284
32
Suma
320 µm
77 g/m²
GEHOPON-E94-Metallgrund
lb²
80
170
17
GEHOPON-E94-ZB
lb²
3
160
148
28
X
X
X
X
WIEREGEN-DW18
wv¹
80
27
4
Suma
320 µm
49 g/m²
GEHOPON-EW18-Metallgrund
wv¹
80
14
2
GEHOPON-EW18-ZB
wv¹
80
14
2
X
X
X
X
X
GEHOPON-EW18-ZB
wv¹
4
80
14
2
X
X
X
X
X
WIEREGEN-DW18
wv¹
80
27
4
Suma
320 µm
10 g/m²
¹Rozcieńczalne wodą
²Na bazie rozpuszczalnika
DNGB-Poziomy jakości:
1 = Wymóg minimalny
2 = Status brązowy
3 = Status srebrny
4 = Złoty status

Firmy te korzystają z naszych produktów: