Informacje techniczne

Budowa maszyn i urządzeń

Lakiernictwo przemysłowe

Lakiery przemysłowe

 
Powłoki do maszyn i urządzeń
Podkłady
Produkt
Opis
Zastosowanie w miejscu produkcji
Zastosowanie na budowie
IT
Gruntoemalie i powłoki nawierzchniowe
Produkt
Opis
NDFT
Kategoria korozyjności
IT
Pwołoki przewodzące prąd
Produkt
Opis
Grubość warstwy
Stopień połysku
IT
Powłoki przewodzące prąd
Produkt
Opis
Grubość warstwy
Stopień połysku
IT


* Przykłady z programu GEHOLIT+WIEMER.
Istnieje wiele innych systemów powłok do wyboru dla szerokiego zakresu zastosowań. Chętnie słuŜymy radą

Firmy te korzystają z naszych produktów: