Informacje techniczne

Powłoki WHG - systemy zgodne z § 19 I.

W sektorze publicznym i prywatnym staranne wykorzystanie zasobów ekologicznych ma nadrzędne znaczenie. Ustawa o zasobach wodnych (WHG) określa, że ​​przy obchodzeniu się z substancjami niebezpiecznymi dla wody należy przedsięwziąć wszelkie środki ostrożności, aby w miarę możliwości praktycznie wykluczyć zanieczyszczenie wody.

W przypadku tych substancji rozróżnia się pewne działania. Wymagania dla systemów są również zróżnicowane w zależności od tego, czy są to tzw. Systemy LAU (magazynowanie, napełnianie, przeładunek) czy systemy HBV (produkcja, obróbka, użytkowanie). Ustawodawca zastrzega, że ​​wszelkie prace przy instalacjach z substancjami niebezpiecznymi dla wody i we wszystkich klasach zagrożenia wód mogą być wykonywane tylko przez wyspecjalizowane firmy zgodnie z WHG 19 I.

GEHOLIT + WIEMER oferuje do tego celu przetestowany i zatwierdzony system powłok.

 

Chętnie udzielimy Ci porady! Zadzwoń do nas : +48 32 623 21 33