Obiekty o szczególnych wymaganiach

Przy dysponowaniu niewielkimi środkami finansowymi  w przypadku nowej inwestycji, albo też w przypadku utrzymania danego dobra w należytym stanie, duże znaczenie przypisywane jest fachowemu wyborowi systemów powłok. Na tym etapie  jesteśmy prawidłowymi doradcami.

Obiekty o specjalnym, technicznym profilu wymagają zastosowania odpowiedniej powłoki. Istotne są tutaj: odporność przeciwko chemikaliom i wytrzymałość na wysokie temperatury np. na kominach.

Aby budowa obiektów mogła odbywać się całorocznie i niezależnie od panujących warunków pogodowych, nakładanie powłok wykonywane  jest coraz częściej  w wytwórniach konstrukcji.

Do pokrycia gotowych elementów konstrukcji stalowych jeszcze w miejscu produkcji potrzebne są materiały, które szczególnie szybko twardnieją. Konieczny jest  szybki przeładunek i możliwie niewielkie szkody transportowe.

Firma GEHOLIT+WIEMER w swojej 125-letniej historii rozwinęła różnorodne systemy powłok. W ostatnich latach na pierwszym planie, obok dbałości o nieszkodliwość dla środowiska, znajdowało się udoskonalenie tych systemów szczególnie pod kątem ekonomiczym.