Farby wodorozcieńczalne

Ponad 25 lat temu zostały skutecznie wprowadzone przez firmę GEHOLIT+WIEMER powłoki wodorozcieńczalne pod pojęciem „Farby wodorozcieńczalne do ochrony stali przed korozją”.

Powłoki te są konsekwentną odpowiedzią na obowiązujące przepisy, mówiące o zmniejszeniu emisji rozpuszczalników oraz o ochronie pracowników i ich zdrowia.

Wszystkie dotychczas obowiązujące przepisy LZO (LZO – lotne związki organiczne; z ang. VOC – volatile organic compounds) i planowane zmiany mogą z pewnością, przy zastosowaniu naszych powłok wodorozcieńczalnych, zostać zachowane.

Aktualne powłoki wodorozcieńczalne zapewniają doskonałe rezultaty, a także techniczne oraz gospodarcze korzyści, w porównaniu do  konwencjonalnych powłok, zawierających rozpuszczalniki.

W wielu przypadkach systemy antykorozyjne na bazie powłok wodorozcieńczalnych są dziś najlepszym wyborem.