Długotrwałość i ochrona antykorozyjna

Powłoki antykorozyjne mają za zadanie minimalizować prędkość ataku korozji. Chronią one w sposób długotrwały mosty, obiekty przemysłowe i konstrukcje hal i tym samym pozwalają uniknąć szkód o wysokiej wartości rzeczowej. Można powiedzieć, że są one istotą długotrwałości.

Długotrwałości tej, dla wznoszenia budynków, wymaga DGNB*. Celem DGNB jest przeciwdziałanie zmianie klimatu i niedoborom zasobów naturalnych.

System oceny, składający się z 4 stopni (od wymogu podstawowego do złotego statusu), stawia jasne wymogi (profile użytkowania) dla następujących rodzajów budynków:

  • budynki biurowe i administracyjne
  • laboratoria, placówki edukacyjne i hotele
  • budynki handlowe
  • budynki przemysłowe typu 1 – obiekty logistyczne
  • budynki przemysłowe typu 2 – miejsca produkcyjne

Stopnie oceny powłok antykorozyjnych orientują się na oczekiwaną trwałość ochrony i ograniczoną emisję rozpuszczalników organicznych. Następujące innowacyjne i o zredukowanej zawartości rozpuszczalników, powłoki najlepiej spełniają te wymogi:

  • wodorozcieńczalne powłoki antykorozyjne
  • produkty o wysokiej zawartości ciał stałych
  • hybrydowe systemy antykorozyjne

Firma GEHOLIT+WIEMER oferuje zgodnie z tymi osrtymi wymogami jakościowymi różnorakie rozwiązania. Długoletnie doświadczenie w badaniach i w rozwoju w zakresie powłok o niskiej emisji LZO daje podstawę do ponad 25-letniego skutecznego stosowania lakierów wodorozcieńczalnych jako formy ochrony stali przed korozją.

Pod sformułowaniem „Systemy DGNB” znajdą Państwo przygotowany przez DGNB system oceny długotrwałości budynków z dnia 01.05.2012.

Odpowiednie systemy powłok antykorozyjnych firmy GEHOLIT+WIEMER znajdują się pod: „Wydanie specjalne: ochrona przeciwkorozyjna w kontekście budownictwa długotrwałego”.

Chętnie służymy Państwu radą w tym temacie, a także dostarczymy ową „długotrwałość na w miarę”. 

W listopadzie ukazał się „Przewodnik po produktach budowlanych według certyfikacji DGNB” (wersja 1.1). Ma on dostarczyć wszystkim zainteresowanym, niezależnie czy planistom, inwestorom budowlanym, nadzorującym czy też wykonawcom, odpowiednie wsparcie przy wyborze i dokumentacji produktów budowlanych zgodnych z certyfikacją DGNB. Po raz pierwszy nie zostały w nim ujęte tylko wymogi DGNB w stosunku do odpowiedniego stosowania produktów budowlanych, lecz został on uzupełniony o wiele dodatkowych/cennych informacji.

Link do darmowego pobrania Leitfaden „Bauprodukte in der DNGB-Zertifizierung”

Dodatkowe informacje:

* System certyfikacji DGNB - Dla planowania i oceny budynków, pojawiło się nowe i jasno skonstruowane narzędzie: Niemiecki Certyfikat Trwałego Budownictwa . Ten system oceny, obejmuje wszystkie istotne tematy budownictwa trwałego. Dla budynków przyznawane są kategorie: brązowa, srebrna lub złota.