Lakiernictwo przemysłowe

Powłoki lakiernicze wpływają finalnie na wygląd części metalowych lub z tworzywa sztucznego.

Wiele istniejących urządzeń lakierniczych musi w kolejnych latach ulec modernizacji, tak aby spełniać przepisy prawne odnośnie redukcji emisji lotnych związków organicznych - co wymagane jest przez Unię Europejską w dyrektywie dotyczącej LZO. Różnorodność produktów u klientów sektora przemysłowego pociąga za sobą szeroką paletę powłok lakierniczych.

Firma GEHOLIT+WIEMER spełnia nie tylko indywidualne wymagania klientów, lecz współtworzyła dzisiejszy stan techniczny. Już ponad 30 lat temu zostały wprowadzone w życie pierwsze farby wodorozcieńczalne.

Naszym klientom pomagamy zarówno za sprawą rozwoju nowych farb typu High-Solid, które to bazują na szczególnie wysokim udziale ciał stałych, jak również poprzez wprowadzanie rozwiązań wodorozcieńczalnych, czy też lakierów proszkowych. W przypadku lakierów proszkowych radą służy KABE Pulverlack Deutschland GmbH – wspólna firma „córka” z Karl Bubenhofer AG ze Szwajcarii.